Het helpt in het Rood!

Een digitale nieuwsbrief in plaats van een gedrukt clubblad. Tijden veranderen. We moeten ons aanpassen aan moderne ontwikkelingen. Dit betekent dat gedrukte media steeds minder gebruikt worden en digitale media belangrijker zijn. U weet daar wellicht veel meer van dan ik. Niettemin, hulde voor de redactiecommissie, die haar schouders onder dit nieuwe project van onze club gezet heeft.

Hoe komt de nieuwsbrief nu tot stand, denkt u. Het kan toch niet anders dan dat de redactiecommissie zich de blaren op de vingers typt om alle artikelen en wetenswaardigheden te publiceren! Zo is het dus niet en hoort het ook niet te zijn.

Van u, ja, alle leden, wordt verwacht dat u meehelpt met de digitale nieuwsbrief! Van ons al lid wordt dus wat verwacht! Nou zult u denken: wat kan ik nou bijdragen? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Wij zijn allemaal geïnteresseerd in wat onze leden doen en meemaken in en buiten de club. U bent dus welkom met bijdragen voor de digitale nieuwsbrief over wat u meemaakt in uw trainingsgroep, tijdens wedstrijden. Wij zijn allemaal van nature redelijk nieuwsgierig, dus we zijn ook benieuwd naar wie u bent en wat u doet en hoe hard u loopt en waar.

Kortom, genoeg voor u om over te schrijven! En iedereen kan het. U moet de redactiecommissie dus helpen.

In het rood

Wat dan in het rood? zult u denken, en wat moet ik nou nog meer?

Rood (met witte opdruk) zijn de kleuren van ons originele clubshirt. Het gaat niet zozeer om het moeten, maar ik zou het toejuichen als we ons wat meer in ons clubtenue aan de buitenwereld zouden tonen. U zult toegeven dat het er toch wel indrukwekkend uitziet als er bijvoorbeeld tijdens de Tilburg 10 Miles vele Achil’87- shirts voorbijtrekken. Het mag toch gezien worden dat we lid zijn van Achil’87, vindt u niet? We mogen ook best trots zijn op onze club en dit tonen door bij gepaste gelegenheden ons clubshirt te dragen.

Nou denkt u: ik heb helemaal geen clubshirt. Ook daar heb ik aan gedacht. Er zal dus een actieplan ‘Achil in rood’ nodig zijn. Een eerste stap van dit actieplan betreft een aantal bijzondere dagen. Te denken valt aan Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerstmis en uw verjaardag. Het is zo simpel en het komt elk jaar terug! Als ze u thuis vragen wat je wilt hebben voor – vul maar in – dan antwoordt u niet “nieuw sokken”, maar “het originele Achiltenue”!

Zullen we dus afspreken dat u de redactiecommissie van onze gloednieuwe digitale nieuwsbrief helpt en dit jaar in het rood loopt?

De voorzitter