Lidmaatschap

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap via het inschrijfformulier. Een lidmaatschap loopt tot en met 31 december. Een jeugd lidmaatschap loopt per schooljaar. Voordat u zich aanmeldt, kunt u zonder verplichtingen aan drie trainingen deelnemen.

Kosten lidmaatschap

  • Recreanten €120,00 per jaar. Daar komen eenmalig €25,00 inschrijfkosten bij. De contributie wordt in twee delen (januari en juni) geïncasseerd.
  • Jeugd €100,00 per schooljaar. Daar komen eenmalig €25,00 inschrijfkosten bij. De contributie wordt in twee delen (oktober en januari) geïncasseerd.
  • Rustend lid: €25,00. Een rustend lid neemt niet deel aan trainingen, maar kan wel deelnemen aan overige activiteiten.
  • 3-maanden lidmaatschap: €35,00. Dit is voor de maanden juni, juli en augustus.

Wedstrijdlicentie Atletiekunie senioren     € 27,00 per jaar (prijs 2024)

Afmelden

Opzeggingen van het recreanten lidmaatschap moeten vóór 30 november schriftelijk bij de ledenadministratie gemeld zijn. Opzeggingen van het jeugd lidmaatschap moeten vóór het einde van het schooljaar schriftelijk bij de ledenadministratie gemeld zijn. Dit kan via e-mail: ledenadministratie@achil87.nl. Opzeggingen die na deze datum binnenkomen worden pas eind van het volgende jaar verwerkt. Dat betekent dat er nog voor een heel jaar contributie is verschuldigd. Op tijd opzeggen dus!

Verzekeringen

Sporten in verenigingsverband brengt bepaalde risico’s met zich mee. Het is daarom goed dat u zich er rekenschap van geeft dat u zelf zorgt voor de nodige verzekeringen. Daarnaast heeft Achil heeft ten behoeve van de leden een aantal verzekeringen afgesloten in verband met onheil dat ons tijdens de beoefening van onze sport kan overkomen. Zo beschikt Achil over een aansprakelijkheidsverzekering volgens de gebruikelijke normen van vandaag. Daarnaast is er een ongevallenverzekering afgesloten die, secundair, een bedrag van 4.000 euro uitkeert in geval van overlijden en maximaal, secundair, 9.000 euro in geval van blijvende invaliditeit. Alle vrijwilligers zijn tevens verzekerd bij Centraal Beheer Achmea via de Gemeente Hilvarenbeek