Persoonlijke noot van John Koolwijk

Video john koolwijk

Zoals je ziet in dit bijgeleverde filmpje geeft deze nieuwe opzet van berichtgeving via de nieuwsbrief en de link naar onze website, de redaktie van Achil’87 vele mogelijkheden meer om jullie verhalen en verslagen te delen met onze overige leden, en iedereen die ook geïnteresseerd is in het wel en wee van onze vereniging.
Dus schroom niet om jullie sportieve belevenissen te delen met ons d.m.v. het insturen van verhalen, foto’s, filmpjes enz. enz.

M.V.G.
Redaktie Achil’87