Maandag 18 maart ALV

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen. De ALV wordt gehouden op maandag 18 maart in het clubgebouw en start om 20:00. Aansluitend is er een borrel.

Agenda:

1. Opening & verslag vorige ALV  

2. Terugblik 2018 

3. Vooruitblik & begroting 2019  

4. Rondvraag 

5. Sluiting 

Klik op deze link voor het verslag van de vorige ALV. De trainingen zullen die avond vervallen.