Vakantieloop komt te vervallen

ACHIL’87 organiseert in samenwerking met S.V. S.O.S te Biest-Houtakker al sinds jaren de ‘Vakantieloop’.
De reden om dat destijds te doen was dat er in de zomer weinig wedstrijden werden aangeboden.
En omdat het voor vakantiegangers, die in de regio verblijven, ook een leuke uitdaging is om 5 rondjes door “de Biest” te lopen.

Bijkomend verschijnsel is echter wel dat onze eigen vrijwilligers dan ook vaak genieten van een wel verdiende vakantie.
Toch is het ons jarenlang gelukt om dit evenement succesvol te organiseren. Mede dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers.

Helaas hebben we nu het besluit moeten nemen om de Vakantieloop per direct niet meer door te laten gaan. De druk op de groep beschikbare vrijwilligers wordt steeds groter. En ook is het ondanks vele oproepen helaas niet mogelijk gebleken om een nieuwe coördinator te vinden.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de inzet in de afgelopen jaren.

Namens het Achil ’87 Bestuur,

Dana van Hoof
Voorzitter Achil “87