Vrijwilligers barbeque

Als vereniging kun je niet zonder vrijwilligers. Denk aan onze trainers, denk aan de vrijwilligers die onze loopevenementen organiseren. Maar zelf heb je mogelijk ook geholpen tijdens de Oudejaarsloop bij de na-inschrijving of als fotograaf of bij het opbouwen en uitzetten van het parcours.

Als bestuur willen we alle vrijwilligers bedanken voor al hun inzet en daarvoor organiseren we op zondagmiddag 22 september vanaf 16:00 uur een borrel en BBQ in het clubhuis. Ook onze sponsoren zullen we voor deze BBQ uitnodigen. Om zo goed mogelijk inkopen te kunnen doen, willen we je vragen om je aan te melden voor de BBQ uiterlijk 15 september via voorzitter@achil87.nl