Start trainingen Achil

Goed nieuws: vanaf Maandag 18 mei gaan we weer starten met de trainingen bij Achil’87!

Hierbij hebben we op basis van het protocol Atletiekunie en in goed overleg met de Gemeente en onze trainers een aantal aanpassingen doorgevoerd.  Hieronder zie je wat dit in de praktijk betekent voor onze trainingen.

De trainingen op maandag: Deze trainingen worden in 3 verschillende starttijden verdeeld. Met het faseren van de starttijd willen we een te grote groep die in een keer samenkomt op de maandag avond voorkomen. Deze groepen verzamelen voor aanvang van de training buiten het Achil’87 terrein.

De groep van Kees de Kort start om 19:15 uur

De groep van Lorraine den Engelse en Dirk van Korven start om 19:30 uur

De groep van Marcel Schors start om 19:45 uur

Je kiest eenmalig een groep en blijft dan ook voorlopig in deze groep trainen. Er kan dus niet wekelijks gewisseld worden van groep. Dit doen we omdat de trainers zicht moeten hebben op de grootte van de groep. Vooralsnog hanteren we geen maximale groepsgrootte, maar als groepen te groot worden dan zullen we hierop anticiperen. 

De trainingen op woensdag: De starttijd van de groep om 19:00 uur blijft op dezelfde tijd. De starttijd van de groep van 19:30 uur wordt verzet naar 19:45 uur. Deze groep blijft ook het eerste kwartier ‘warmlopen’ buiten de baan, zoals gebruikelijk. Met het verzetten van de starttijd willen we een overlap op de baan voorkomen.

De training op donderdag: deze training komt voorlopig te vervallen.

De trainingen op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag: geen wijzigingen

Uitgangspunten voor het hervatten van de trainingen:

 • Fietsen worden geplaatst buiten het Achil’87 terrein in de daarvoor bestemde fietsenstallingen;
 • Voor de trainingen op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag (indien niet bij de bosrand wordt gestart) wordt voor aanvang van de training buiten het Achil’87 terrein verzameld;
 • Leden van Achil’87 komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het Achil’87 terrein;
 • Het clubhuis en de toiletruimte zijn vooralsnog gesloten. Het is de bedoeling om na de training direct naar huis te gaan;
 • Gebruik alleen je eigen spullen zoals handdoek en bidon (thuis vullen!);
 • Blijf altijd in je eigen trainingsgroep;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer of het bestuur ter plaatse op.

Naast deze specifieke uitgangspunten blijven onderstaande algemene uitgangspunten uiteraard ook van kracht:

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Geen ‘high fives’ of andere vormen van direct fysiek contact;
 • Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, koorts);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Was voor en na de training je handen;
 • Raak tijdens de training je gezicht zo min mogelijk aan.

Heb je nog vragen, opmerkingen of ideeën, geeft dit dan aan bij je trainer en bij iemand van het bestuur. Je kan natuurlijk ook een mail sturen aan secretaris@achil87.nl

Het bestuur wenst iedereen een mooie (her)start. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we ervoor zorgen dat we de komende tijd samen kunnen blijven trainen.