ALV 2020

Beste leden,


In het voor- en het najaar hebben wij je uitgenodigd voor onze jaarlijkse ALV. Helaas hebben we dit moeten annuleren omdat is gebleken dat samenkomen door Covid niet verantwoord is. Dit jaar stellen wij jullie daarom via dit dit bericht op de hoogte van de belangrijkste zaken.


1. Wijzigingen bestuur

Liesbeth van Zon en John Post treden af als bestuursleden. Wij danken jullie allebei voor de geweldige inzet en bijdrage de afgelopen jaren. John Koolwijk treed aan als bestuurslid na zijn verblijf in het buitenland. We zijn verheugd dat John wederom in het bestuur treed. 

De functie van penningmeester is met het vertrek van Liesbeth vacant. Wij doen nogmaals een dringende oproep hiervoor. Heb je zin om voor Achil ’87 je financiële vaardigheden in te zetten? Laat het ons weten! Wij kijken uit naar je komst in het bestuur. 


Een aantal leden is bereid om als technische commissie de taken van John Post voor een groot deel over te nemen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het onderhoud van ons clubhuis en de voorbereidingen voor de jaarlijkse schoonmaak van de baan. Om deze taken vlekkeloos te laten verlopen zoeken wij nog een coördinator voor deze technische commissie. 


2. Financiën 

De kas controle 2019 heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden. Leden van de kas commissie danken wij voor hun tijd en kritische beoordeling. Voor 2020 stellen we vast dat de contributie gelijk blijft t.w. 85 euro. Daarnaast hebben wij het gebruik van onze kleedkamers door Hilvaria geëvalueerd en voor het seizoen 2020/2021 weer een afspraak gemaakt met Hilvaria. 


3. Atletiekbaan 

Al enige tijd zijn we met de Gemeente Hilvarenbeek in gesprek over onze baan. Als een van de laatste verenigingen Nederland maken wij gebruik van een asfalt baan. Wij willen graag een kunststof baan omdat dit een passende baan voor ons is.


4. Achil Award 

Dit jaar gaat wij deze prachtige award naar Leo van den Wassenberg. Hij was meer dan 15 jaar trainer op de baan. Veel leden hebben met plezier mogen lopen onder zijn professionele begeleiding. Daarnaast heeft Leo vaak andere hulp geboden, zoals recent de verbouwing van onze keuken in het clubhuis. Leo heel erg bedankt!!


5. We hebben jullie hulp nodig

Een vereniging kan alleen bestaan als iedereen een vrijwillige bijdrage levert. Ondanks meerdere pogingen en oproepen zijn onderstaande posities openstaand. 
Op dit moment is er dringend behoefte aan:

  • Penningmeester
  • Trainers en loopbegeleiders
  • Coördinator Technische commissie
  • Coördinator veiligheid en hygiëne
  • Leden kas controle commissie 2020

Indien je interesse hebt dan horen wij dit graag. Meld je dan bij een bestuurslid (Astrid, Lobke, John of Dana) of bij de trainerscoorinator (Cocky). Mocht je eerst meer informatie willen hierover dan is dit uiteraard mogelijk. Wij lichten e.e.a. graag toe en kijken zo samen met jou naar de mogelijkheden. 


Afsluitend willen wij alle huidige Achil ’87 vrijwilligers en trainers heel hartelijk wil bedanken. 


Ik hoop dat we elkaar de volgende ALV weer live kunnen zien en spreken.

Tot die tijd zorg goed voor elkaar en blijf vooral sportief en gezond!!

Hartelijke groet,

Achil 87 bestuur 

Lobke, Astrid, John en Dana