Kantine tijdens trainingen

Beste lopers van Achil’87,

Zoals bekend hebben we gelukkig alle trainingen weer sinds 19 Mei jl. kunnen hervatten. En vanaf volgende week is het ook, onder bepaalde voorwaarden, weer mogelijk om na de training op de baan met je loopmaatjes wat te gaan drinken.

Het plan is als volgt:

1) De trainer van een loopgroep vraagt 1 loper uit zijn/haar groep om binnen in de kantine koffie, thee, water te halen. De rest van de loopgroep blijft buiten.
2) De koffie, thee, water wordt buiten de kantine genuttigd met inachtneming van de 1.5 meter afstand

Op deze wijze kunnen we toch, ondanks de huidige beperkingen, na afloop met elkaar napraten.