Extra ledenvergadering op 29 November 2021

Beste hardlopers van Achil’87,

In de nieuwsbrief van November 2021 hebben we jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen voor de vervanging van onze atletiekbaan. Zo heeft de Gemeente Hilvarenbeek op 11 November jl. unaniem de motie van de VVD, De Gemeenschapslijst en LEV aangenomen voor de vervanging van de toplaag van onze atletiekbaan.

De komende maanden gaan we deze plannen verder uitwerken en concretiseren en daar hebben we jullie hulp bij nodig. 
Vandaar dat we een extra vergadering inplannen op  Maandag 29 November om 19:30 in de kantine van Achil’87. 

Het bestuur van Achil’87 heeft onlangs een eerste vergadering gehad met een extern adviseur rondom de vernieuwing van de baan. Tijdens de vergadering zullen we de hoofdlijnen en belangrijkste uitkomsten van deze vergadering met jullie delen. 

De belangrijkste doelen van deze extra vergadering zijn:

1) input verkrijgen vanuit de leden rondom de randvoorwaarden en benodigdheden voor de ontwikkelingen van de nieuwe baan
2) actieve participatie van geïnteresseerde leden om de komende maanden, samen met het bestuur van Achil’87, de ontwikkelde initiatieven verder uit te werken.

Wil je aanwezig zijn bij deze vergadering? stuur een mail ter bevestiging naar PR@Achil87.nl

We hopen veel leden te mogen verwelkomen bij deze belangrijke extra vergadering. En kijken uit naar een inspiratievolle avond samen met jullie

met sportieve groeten,

Het bestuur van Achil’87