Nieuwsbrief november

Beste hardlopers van Achil’87,

Update Corona

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 November heeft het kabinet, vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen hebben ook invloed op onze vereniging. De kantine is tot nader order gesloten! Wel kun je, zoals ook in de vorige communicatie aangekondigd, even je jas en/of spullen in de kantine neerzetten.

Het goede nieuws is dat er wel gewoon doorgetraind kan worden zonder QR code, ook na 20:00 uur. Voor de beoefening van onze hardloopsport heeft dit dus geen gevolgen. 

Rabobank Clubsupportactie 2021

Zoals reeds vermeld in de nieuwsbrief van Oktober investeert de Rabobank als coöperatieve bank een deel van de winst in (sport)verenigingen. Leden van de Rabobank konden tussen 4 en 25 oktober stemmen op hun vereniging van voorkeur. Graag willen we iedereen bedanken voor de support aan Achil’87, want we hebben het hele mooie bedrag van EUR 721,87 ontvangen. Met de opbrengst gaan we de outfit van onze trainers vervangen. Door jullie support kunnen we nu de trainers letterlijk  in een nieuw jasje steken zodat zij het gehele jaar goed herkenbare en gepaste kleding kunnen dragen. 

Update nieuwe atletiekbaan

GOED NIEUWS

Tijdens de laatste ALV hebben we jullie al geïnformeerd dat het bestuur van Achil’87, in nauwe samenwerking met de Gemeente, hard werkt aan de voorbereidingen om onze atletiekbaan te vervangen. Afgelopen donderdag 11 november hebben we hierin een mooie mijlpaal bereikt: de Gemeente Hilvarenbeek heeft de motie van de VVD, De Gemeenschapslijst en LEV aangenomen voor de vervanging van de toplaag van onze atletiekbaan. De komende maanden gaan we deze plannen verder uitwerken en concretiseren. Het doel is om in het eerste kwartaal van 2022 een finaal plan van aanpak te kunnen presenteren. Gezien de impact van deze plannen, zal het bestuur van Achil’87 begin 2022 een extra ALV organiseren die geheel in het teken zal staan van de nieuwe atletiekbaan. We zullen jullie zo spoedig mogelijk nader informeren.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Achil’87