Nieuwsbrief Januari 2022 met GOED NIEUWS

Beste lopers,    In deze eerste nieuwsbrief van 2022 willen we allereerst iedereen een mooi, sportief en vooral gezond 2022 wensen. En laten we maar meteen beginnen met goed nieuws:    

UPDATE CORONA: Alle trainingen van Achil’87 zullen vanaf Maandag 17 Januari a.s. weer beginnen.   

Daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg blij mee.   

Een overzicht van alle trainingen vinden jullie op de website www.achil87.nl. Ook zullen de trainers in de appgroep jullie hierover verder informeren. Vooralsnog is de kantine gesloten. Het gebouw is wel toegankelijk om je spullen te bewaren en gebruik te maken van de toiletten. Zorg ervoor om in het clubgebouw 1.5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen    

UPDATE NIEUWE ATLETIEKBAAN:   Achil’87 heeft in december 2021 twee experts van de Atletiekunie om advies gevraagd over de renovatie van de baan. In samenspraak zijn we tot een drietal basisopties gekomen:

  1. Renovatie van de bestaande asfalt rondbaan (6 banen)

Uitgangspunt is uitsluitend verwijderen en nieuw aanbrengen van de asfalt toplaag. 
Deze optie biedt dus continuïteit aan het huidige gebruik.

2. Renovatie naar een kunststof rondbaan (6 banen)

Hierbij is uitgegaan van verwijdering van de asfaltfundering, opsluiting en herstel van de onderlaag waarop een kunststof toplaag komt. 

3. Renovatie naar een rondbaan met 4 of 5 banen asfalt en een baan kunstgras eromheen

Hierbij is uitgegaan van 4 of 5 banen zoals beschreven bij optie 1. Daarnaast een strook van circa 2 meter kunstgras. Deze kunstgrasstrook biedt een gelijkmatige, zachte ondergrond, die uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld hersteltraining, gebruik onder begeleiding fysiotherapeut of fitnesstrainer en voor veilig en comfortabel hardlopen door jong en oud  

HOE NU VERDER?  

De komende maanden zullen bovenstaande scenario’s verder worden uitgewerkt op basis van een intentieovereenkomst tussen de Gemeente Hilvarenbeek en Achil’87 om te komen tot het meest gewenste scenario en de daarbij behorende afspraken ten aanzien van eigendom, financiering, bouwheerschap, exploitatie en onderhoud op hoofdlijnen.  Vanuit Achil’87 zal de inbreng van de leden een belangrijke stem hebben in de uiteindelijke keuze voor een nieuwe baan.  

Het bestuur van Achil’87 streeft ernaar om in het derde kwartaal van 2022 een voorstel ter besluitvorming aan de raad van de gemeente Hilvarenbeek te kunnen aanbieden.    

ALV (Algemene Leden Vergadering):   De jaarlijkse ALV zal dit jaar plaatsvinden op Maandag 4 April 2022. Aanvang: 20:00 uur. Nadere informatie volgt.    

NIEUWE COMMISSIELEDEN NODIG:   Voor de organisatie van onze evenementen (de Bikse Marathon en andere 1 daagse evenementen) zoeken we commissieleden die zorg willen dragen voor een vlekkeloze organisatie. We hebben onder andere behoefte aan verkeerscoordinatoren en leden die willen helpen bij de dagorganisatie (denk hierbij aan baliewerk voor nummers ophalen en na-inschrijvingen). Je bent onderdeel van een ervaren team en draaiboeken zijn aanwezig. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Dirk van Korven (dirkvankorven@hotmail.com) om je aan te melden of voor meer informatie.    

Met vriendelijke groeten  

Het bestuur van Achil’87