Belangrijke ALV Achil’87 op Maandag 4 April

Beste leden van Achil’87,

Namens het bestuur nodigen wij jullie graag uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze atletiekvereniging op Maandag 4 April a.s.

Jullie grote aanwezigheid is niet alleen zeer gewenst maar ook noodzakelijk vanwege een zeer belangrijk agendapunt: De nieuwe atletiekbaan. De huidige atletiekbaan is aan vervanging toe, daar zijn zowel Achil ’87 als de gemeente Hilvarenbeek het over eens. Op 10 februari jl tekenden Achil’87 en de gemeente Hilvarenbeek een intentieovereenkomst over de vervanging van de atletiekbaan. 

De afgelopen periode heeft het bestuur en de commissie rondom de nieuwe baan zeer hard gewerkt aan het uitwerken van de diverse opties voor een nieuwe baan. Tijdens de ALV willen we jullie informeren over de laatste stand van zaken als ook een besluit nemen voor welk type atletiekbaan we als vereniging een voorkeur hebben. 

Meld je nu aan via PR@Achil87.nl als je hierbij aanwezig wilt zijn.

Locatie: Clubhuis Achil’87. Maandag 4 April 2022. Aanvang: 19:30 uur

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1) Opening
2) Notulen ALV 2021
3) Financieel resultaat 2021 & begroting 2022
4) Voorstellen voor nieuw logo Achil’87
5) Keuze voor nieuwe atletiekbaan
6) Rondvraag 

met sportieve groeten en tot 4 April

Het bestuur van Achil’87