Nieuwe atletiekbaan AV Achil ‘87

De komende maanden staan voor een groot deel in het teken van de realisatie van de nieuwe atletiekbaan. Namens Achil’87 zal Jack Suijkerbuijk ons regelmatig op de hoogte houden van de voortgang.

IT GIET OAN

Inderdaad we gaan beginnen. In deze tijden van onzekerheid door stikstof, pfas en wat al niet meer. Maandag 16 januari jl. hebben onze samenwerkingspartners Jan-Willem Bonekamp en Marloes Sluis van organisatie adviesbureau Vlechtwerk het al een jaar lopende project aan ons overgedragen. In nauwe samenwerking met Achil’87 hebben zij heel veel procedureel werk gedaan om het project van niks tot en met met de goedkeuring van de gemeenteraad te krijgen.

Onze voorzitter Dana van Hoof heeft Jan-Willem Bonekamp nogmaals hartelijk bedankt en hem een mooie bos bloemen gegeven. Achil’87 en Kees van Esch, de projectleider ruimtelijk planning bij onze gemeente Hilvarenbeek, gaan nu samen de baan realiseren. Dit doen we met de expertise van de consultants Lomme Siebenga en Iwan ter Huurne, omdat het aanleggen van een nieuwe atletiekbaan voor zowel de gemeente als voor Achil’87 geen dagelijkse kost is. Volgens de consultants is het gebruikelijk dat bij vervanging van een baan de tijdplanning verloopt zoals die nu gaat. Het vinden van een aannemer lukt ook op tijd zodat we in september een feestelijke opening kunnen plannen.

Achil ‘87 beschikt momenteel over een asfalt atletiekbaan van 400m. Ooit was dit de eerste en nu de laatste in Nederland. Voor sporters is dit niet een optimale ondergrond en daarom maken we de switch naar het ergonomisch verend kunststof. Er is rekening gehouden met de laatste eisen vanuit NOC*NSF en de Atletiekunie. Straks voldoet de atletiekbaan aan alle normen van NOC*NSF en aan het wedstrijdreglement van de Atletiekunie. Gecompleteerd met een veel betere en tevens energiezuinige LED verlichting hebben we straks een optimale accommodatie. De 3x 3 veldjes voor Biks Shots gaan ook mee in het plan.

Het gaat niet alleen maar om de toplaag maar om een compleet pakket van wel 5 lagen die 60 tot 70 cm diep is. Eronder komt nog een drainage.

Het project gaat in drie fasen:

1 voorbereiding en bestek tekenen vanaf nu

2 aanbesteding in februari, maart en april

3 realisatie van de plannen juni, juli en augustus

4 feestelijke ingebruikname te verwachten in september

Lomme en Iwan konden ons gerust stellen dat de huidige planning realistisch is: we hebben daarom in september een prachtige nieuwe baan.