Update vakantieloop 2023

In eerdere communicatie hebben we aangegeven dat, na een paar jaar van afwezigheid, op 23 Augustus 2023 de vakantieloop in Biest-Houtakker zou gaan plaatsvinden.

De komende maanden staan in het teken van de realisatie van de nieuwe atletiekbaan inclusief de opening op 16 september en aansluitend de Bikse Marathon op 17 September. Daarom heeft het bestuur van Achil’87 besloten om hier de volledige focus op te leggen. Dit betekent dat de vakantieloop niet in 2023, maar in 2024 een herstart zal gaan krijgen.