Update nieuwe atletiekbaan

In de vorige nieuwsbrief noemden we al dat er mogelijk een flinke heuvel gemaakt kon worden van de grond die vrijkwam bij het uitgraven van de cunetten en het basketbalveld. Een bergje van 10e categorie weliswaar maar we kunnen er toch leuke trainingen op doen.

Ter bescherming van de baan tegen wortelgroei van de bomen langs het Biedonkpad is een 25 meter lang wortelscherm ingegraven. Straks geen nieuwe scheuren meer. Nieuw zijn ook de mantelbuizen onder de baan door waardoor er geen kabels over de baan hoeven wanneer we elektriciteit en dataverkeer nodig hebben op het middenterrein. Een stukje extra veiligheid dus.

De firma Topgrass heeft op korte termijn veel werk verricht en lopen mooi op plan. De goten en bestrating zijn klaar. Het asfalt zit er in en zou moeten lijken op die bij de oplevering in de vorige eeuw. Met dien verstande dat er toen aanzienlijk minder straat- en tegelwerk omheen lag. Een sterk staaltje van vakmanschap van de asfalteerders om de baan onder afschot van precies 0,8 % te leggen met een hoogtetolerantie van maximaal 3 mm! 400 meter lang en 7,5 meter breed.

Week 29 gaat men verder met de ruim 300 meter hekwerk en mogelijk ook al met de LED verlichting. EN HEEL BELANGRIJK: zet 16 september in je agenda voor de feestelijke opening. Hierover binnenkort meer.

Jack Suijkerbuijk