Notulen en statuten

Op deze pagina vind je de officiële documenten van de vereniging.

Statuten

Statuten Achil’87

Notulen Algemene Ledenvergadering

Overige documenten

In aanloop naar de Roodloop

Dit historische document laat zien hoe het clubgebouw met vereende krachten tot stand is gekomen.

InaanloopnaardeRoodloop.pdf

Akte vestiging van opstal

In het verleden is ons clubhuis met vereende krachten gebouwd. De grond waarop ons clubhuis gebouwd is, is eigendom van de gemeente. Doordat er gebouwd is op grond van de gemeente, is de gemeente „automatisch“ juridisch eigenaar geworden van ons clubhuis. Immers alles wat je bouwt op de grond van een ander, wordt eigendom van die ander.

Gemeente en Achil ’87 hebben sinds de bouw echter steeds zo gehandeld alsof wij eigenaar waren van het clubgebouw; zo verrichten wij het onderhoud, we zorgden voor de verzekering, we betaalden OZB etc.

De gemeente wil dit graag corrigeren door de juridische eigendom van het clubgebouw „terug te geven“ aan onze vereniging. Dit geschiedt door de vestiging van een recht van opstal bij notariële akte. Deze“ juridisch technische operatie“ heeft geen financiële gevolgen voor onze vereniging.

Hier vind je het ontwerp van deze akte: Akte vestiging recht van opstal