Inschrijfformulier

Enthousiast geworden voor de vereniging? Meld je dan aan als lid! Het lidmaatschap voor de Atletiek vereniging Achil ’87 kan worden aangevraagd via het onderstaande inschrijfformulier.

Toelichting bij het inschrijfformulier

Het recreanten lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste de duur van het lopende jaar; van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding tussen 1 december en 31 december is dit voor de duur van het volgende lidmaatschapsjaar. Bij een tussentijdse aanmelding, gedurende het jaar, ben je naar rato het genoemde contributiebedrag verschuldigd.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, opzegging van het lidmaatschap van de vereniging moet uiterlijk 30 november schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie. Bij een niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd voor het volgende jaar. Bij niet tijdige afmelding is de vereniging contributie verschuldigd aan de Atletiekunie. Tussentijds beëindiging van het lidmaatschap is slechts in bijzondere gevallen mogelijk. Het bestuur beoordeelt dit.

Contributie

De hoogte van de contributie bedraagt voor 2024:
– Lid Atletiekvereniging Achil ’87 recreant € 120,00 per jaar plus eenmalig €25,00 inschrijfkosten. De contributie wordt in twee delen geincasseerd, januari en juni.
– Atletiekunie wedstrijd licentie € 27,00 per jaar (tarief 2024)
Bij een tussentijdse aanmelding, gedurende het jaar, ben je naar rato het genoemde contributiebedrag verschuldigd.