Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon Achil ’87 om preventieve maatregelen te nemen. Achil87 heeft twee vertrouwenscontactpersonen, te weten:

Francy Derix
06-12780904
vcp@achil87.nl
Arno de Lange
06- 44248926
vcp@achil87.nl