Veilig sportklimaat Achil’87

Veilig sportklimaat

Bij Achil’87 gaan we met respect met elkaar om. Hierbij gaan we uit van normale omgangsvormen als:

·         Respect voor de trainers en leden
·         Zorg voor elkaar
·         Ruimte om kritiek op gepaste wijze naar voren te brengen
·         Correcte omgang met andermans spullen en spullen van de club
·         We respecteren elkaars privacy

Storend en afwijkend gedrag

Als je tijdens trainingen of Achil-activiteiten storend gedrag ervaart of signaleert of je niet prettig voelt in bepaalde situaties binnen clubverband is er altijd de mogelijkheid een beroep te doen op een van de vertrouwenspersonen van de club.

De vertrouwenspersonen zijn aan de vereniging verbonden maar maken geen deel uit van het bestuur.

Rol van de vertrouwenspersoon

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen vind je hier.

Als je een klacht hebt over het gedrag van iemand binnen de vereniging, kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersoon zal goed naar je luisteren en samen met jou bekijken hoe het probleem het best kan worden aangepakt.

Als je het probleem zelf kunt oplossen, prima. Als je er hulp bij nodig hebt, bespreken we dat ook.

Een klacht kan gaan over pesten, discriminatie, uitsluiting, seksueel ongewenst gedrag, agressie e.d. Eigenlijk over alle vormen van gedrag waardoor je je niet veilig en prettig voelt bij het sporten.

Samen met de vertrouwenspersoon wordt besproken wat je met je klacht wilt doen. Er wordt geluisterd, meegedacht en geadviseerd. Jij bent degene die bepaalt wat je verder doet of wilt.
Het kan zijn dat je alleen je verhaal kwijt wilt of het beste naar de betreffende persoon kunt gaan. Je kunt de vertrouwenspersoon vragen met jouw klacht naar het bestuur te gaan (en dat kan ook anoniem) of misschien wil je dat liever zelf doen.

Maar het kan ook zo ernstig zijn dat je beter naar een andere persoon/hulpverlener kunt gaan. Bijvoorbeeld naar de Atletiekunie of naar Centrum Veilig Sport Nederland (linken). Of dat je, in extreme situaties, zelfs naar de politie zou moeten gaan. 

De vertrouwenspersoon is geen mediator, bemiddelaar of detective. Hij/zij behandelt jouw klacht discreet en in alle vertrouwelijkheid.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Maar als een verhaal zo ernstig is en/of als er sprake is van een misdrijf of wanneer er gevaar ontstaat voor anderen of jouzelf, dan moet de vertrouwelijkheid wellicht doorbroken worden. We overleggen dan natuurlijk hoe dat voor jou op een veilige manier kan gebeuren. 

Heb je gewoon een vraag over ‘veilig sportklimaat’ dan kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.